Share
HomeMessageCall Us

नवीनतम संदेश

क.सहा.पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठता सूची

दि.०१/०१/२०१५ ते ०१/०१/२०१७ रोजी पर्यंतची वर्ग-४ मधील परिचर/सफाईगार या संवर्गातून वर्ग-३ मधील कनिष्ठ सहायक या पदाच्या पदोन्नती साठी पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता सूची पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा


Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या