Share
HomeMessageCall Us

मानसेवी वैद्यकीय अधि अंतिम निवड/प्रतिक्ष

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, गडचिरोली अंतर्गत मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी या पदाची भरती संबंधाने दिनांक 25/10/2017 ला प्रत्यक्ष मुलाखत घेण्यात आलेली होती त्यानुसार संबंधीत उमेदवारांचे गुणानुक्रमानुसार झालेली निवड यादी व प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या