Share
HomeMessageCall Us

NHM कंत्राटी पदभरती-2017

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत जिल्हा एकात्मीक आरोग्य व कुटूंब कल्याण सोसायटी गडचिरोलीचे अधिनस्त रिक्त असलेली पदे कंत्राटी पध्दतीने भरण्याबाबत इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 

 

जाहीरातीसाठी Click करा

अर्जाचा नमुना

 

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या