Share
HomeMessageCall Us

NHM कंत्राटी पदभरती-2018 पात्र/अपात्र यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी गडचिरोली कार्यालया- मार्फत कम्युनिटी हेल्थ प्रोव्हायडर या पदासाठी पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व सूचना पत्र प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

पाहण्यासाठी click करा 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या