Share
HomeMessageCall Us

कंत्राटी पदभरती: भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा प्रवेशपत्र उपलब्ध

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा गडचिरोली अंतर्गत जिल्हा व उपविभागीय प्रयोगशाळेच्या विविध कंत्राटी पदांच्या भरतीसाठी परीक्षेचे प्रवेशपत्र खालील लिंक वर उपलब्ध आहेत 

 

उमेदवारांना सूचना 

रसायनी प्रवेशपत्र: ०००१ ते ००७५  

अनुजैविक तज्ञ प्रवेशपत्र: ०००१ ते ००७० 

प्रयोगशाळा सहाय्यक प्रवेशपत्र: ०००१ ते ०७४५

प्रयोगशाळा मदतनीस प्रवेशपत्र: ०००१ ते ०८९६ 

 

 

 

Photo

महारष्ट्र लाचलुचपत विरोध

Photo

महारष्ट्र मुल्यवरधतिकर

Photo

महारष्ट्र राज्य परिवहन

Photo

मुंबई वाहतूक पोलीस

Photo

महाराष्ट्र लोकराज्य बातम्या